2023 Liderlerinin Üç Büyük Yetkinliği

Gartner “Top 5 Priorities for HR Leaders in 2023” araştırmasının sonuç raporuna göre, katılan şirketlerin %60’ı lider ve yöneticilerinin etkinliğini artırmanın birinci öncelik olduğunu, %24’ü ise mevcut yönetici geliştirme yöntemlerinin işe yaramadığını belirtiyor.

Araştırma sonuçları sürpriz değil, dünyamız ve çalışma ortamlarının nasıl değiştiği ile ilgili pek çok yazı, araştırma, webinar bugünlerde sürekli önümüzde. Daha da önemlisi her gün bireysel iç dünyamızda ve iş ortamında ekipleri yönetirken bu değişimi yaşıyoruz.

Gartner raporuna göre 2023’ün ihtiyaç duyulan liderleri, insanı daha merkeze koyan liderler olacak. Özgünlük, empati ve esnek olma gibi liderlerde tercihen bulunması istenen olan özellikler, önümüzdeki dönemde temel yetkinliklerin başında olacak. Kurumların ve çalışanlarının liderlerinden temel beklentisi bu özellikler olacak.

Peki durum böyle ise, mevcut yöneticilerin çoğunun özgün olmadığı, empati yoksunu olduğu ve esnek olmadıkları anlamına mı geliyor?

Özgün, Empati Kuran ve Esnek Liderlerin Devri

Gartner özgünlüğü “Amaç ile hareket eden ve kendisi ve ekipleri için gerçek kendini ifadeye olanak sağlayan” olarak tanımlıyor. Empati’yi “çalışanın iyiliği için içten ilgi ve saygı duyma” olarak tanımlıyor. Esnek olmayı ise “ekip üyelerinin özgün ihtiyaçlarını destekleyici esnekliğe sahip olmak” diye tanımlamış.

Belli büyüklükteki kurumların kültürüne baktığımızda, bugüne kadar çoğunlukla verilen hedefleri sorgulamadan ya da anlamaya ihtiyaç duymadan en iyi şekilde gerçekleştirmeye yönelik, sürekli artan performansı yücelten değerlendirme yöntemleri uygulanıyor ve yönetim kadroları bunu en iyi şekilde yapanlara ayrılıyordu. Geçmişin yönetici ve liderleri bu açıdan oldukça başarılı.

İnsan Odaklı Liderlik

Lider geliştirme yöntemi olarak bugüne kadar uyguladığımız eğitim, mentörlük, kurum içi rotasyon gibi yöntemlere baktığımızda, bu yöntemlerin insan odaklı liderlik için gerekli sonuçlara ne kadar etkisi olduğu tartışmalı. Çoğu üst düzey yönetici eğitim programı, strateji geliştirme, finansal analiz, iletişim gibi disiplin odaklı beceri setleri içeren MBA programlarının uzantısı ya da alt kümesi gibi tasarlanmış durumda.

Bir yöneticiyi daha özgün hale getirmek için nasıl bir eğitim programı bulmalısınız?
Bir müdürün ekibine empati ile yaklaşabilmesi için hangi KPI’yı ölçmelisiniz?
Esnek bir ekip çalışma ortamı yaratabilmek için nasıl bir süreç tasarlamalısınız?

Soruların kendi içindeki çelişkisi, bugünkü durumun ipuçlarını sebepleriyle birlikte barındırıyor.

Bireysel Güçlenmenin Yanı Sıra Yönetim Aracı Olarak Koçluk

“İnsan Kaynaklarında Yol Haritası: Bağlılık ve Taahhütü Artırmak” konulu webinar’ın açılışında Prof. Dr. Acar Baltaş’ın belirttiği gibi, “Çalışan canlısı diye bir varlık yok, aslında insan var”. Buradan yola çıkarak diyebiliriz ki, “Lider canlısı” diye bir varlık da yok, dolayısıyla insandan başlayıp yetkinliklerini geliştirerek liderler ortaya çıkarmak gerekiyor.

Endüstri toplumunda ve dijital iş dünyasında süreçlerin tahmin edilebilir, tekrarlanabilir ve ölçülebilir olduğu durumlarda işe yarayan teknik becerilerimiz bizi başarılı kıldı. Öyle görünüyor ki bu yeni beceriler “-miş gibi” yapabileceğimiz cinsten değil. Hem kendimizle hem de ekibimizle bağ kurmak için gerekli zamanı ve duygusal emeği vermemiz gerekiyor. Kurumların ve üst düzey liderlerinin hem kendi ajandalarında hem de kurumsal programlarda koçluğa doğru şekilde yer vermeleri şirketlerin -ve liderlerin- geleceğinde fark yaratacak.

Gartner – Top Priorities for HR Leaders

Demet Sönmez

Executive Coach | Startup Ecosystem Program Partner

© Paramita Partners. All rights reserved. Powered by SODA* Istanbul.