2023 Liderlerinin Üç Büyük Yetkinliği

 |  Demet Sönmez

Gartner “Top 5 Priorities for HR Leaders in 2023” araştırmasının sonuç raporuna göre, katılan şirketlerin %60’ı lider ve yöneticilerinin etkinliğini artırmanın birinci öncelik olduğunu, %24’ü ise mevcut yönetici geliştirme yöntemlerinin işe yaramadığını belirtiyor.

© Paramita Partners. All rights reserved. Powered by SODA* Istanbul.